Điểm nổi BẬT

Tốt nhất dòng điện thoại về giá cả và chất lượng cao

Chịu đựng với sự lựa chọn của các thiết bị. trong tháng tư, đã mất thiên hà, với tôi, Ngày có thể không xác định lựa chọn. Cuối cùng sự lựa chọn thu hẹp xuống iphone 5 và 2. Cuối cùng sự lựa chọn rơi vào các mối quan hệ 5 vì các cập nhật mà có được nexusway ở nơi đầu tiên, phần còn lại là may mắn. Nhưng nó đã được một chút bất lợi, vì những thông tin cập đến trễ. Các đơn vị chính nó là một than...